AMOS ANDERSONS HEM
Georgsgatan 27 A
6 vån.
00100 Helsingfors

LÄS MER

DIDRICHSENS KONSTMUSEUM
Granviksgränd 1
00340 Helsingfors
Tel: 010 2193 970

LÄS MER

GALLEN-KALLELA MUSEET
Gallen-Kallelas väg 27
02600 Esbo
Tel: 010-406 8840

LÄS MER

REITZ SAMLINGAR
Apollogatan 23 B 64
00100 Helsingfors
Tel: 09 442501

LÄS MER

KONSTHEMMET KIRPILÄ
Norra Hesperiagatan 7, 6. vån.
00260 Helsingfors
Tel: 050 351 4337

LÄS MER

VILLA GYLLENBERG
Granöstigen 11
00340 Helsingfors
Tel: 09 647390

LÄS MER

Title Address Description
Amos Andersons Hem
Yrjönkatu 27a, 00100 Helsinki, Suomi

En fläkt från det förflutna i ett hem fullt av konst på Georgsgatan i hjärtat av Helsingfors. Den framstående konstmecenaten och affärsmannen Amos Andersons (1878–1961) praktfulla hem har nu restaurerats till sin ursprungliga skepnad från 1920-talet. 

Konsthemmet Kirpilä
Pohjoinen Hesperiankatu 7, 00260 Helsinki, Suomi

Konsthemmet Kirpiläs konstmuseum drivs av Finska Kulturfonden. Museet presenterar den passionerade konstsamlaren Juhani Kirpiläs (1931−1988) imponerande konstsamling i hans tidigare hem på Norra Hesperiagatan i Tölö.

Reitz samlingar
Apollonkatu 23 b 53, 00100 Helsinki, Suomi

Reitz stiftelses samlingar visas i byggherren och samlaren Lauri Reitz (1893−1959) tidigare hem i Tölö, i översta våningen i ett höghus från 1938.

Didrichsens konstmuseum
Kuusilahdenkuja 1, 00340 Helsinki, Suomi

Didrichsens konstmuseum ligger vid havet på Granö i Helsingfors. Byggnaden har ritats av Viljo Revell på uppdrag av Marie Louise (1913−1988) och Gunnar (1903−1992) Didrichsen. Byggnaden omges av en skulpturpark.

Villa Gyllenberg
Kuusisaarenpolku 11, 00340 Helsinki, Suomi

Konst- och hemmuseet Villa Gyllenberg består av den framgångsrika bankiren Ane Gyllenbergs (1891−1977) och hans hustru Signes (1895−1977) tidigare hem och av det senare byggda galleriet i anslutning till hemmet.

Gallen-Kallela Museet
Gallen-Kallelan tie 27, 02600 Espoo, Suomi

Gallen-Kallela Museet finns i Tarvaspää i Esbo, i ateljén som Akseli Gallen-Kallela (Axel Gallén) ritade och lät bygga 1911−1913.

stora upplevelser

i små konstmuseer

Amos Andersons Hem i hjärtat av Helsingfors, i Kampen.

Didrichsens konstmuseum och Villa Gyllenberg på Granö.

Reitz stiftelses samlingar och Konsthemmet Kirpilä i Tölö vid Hesperiaesplanaden.

Gallen-Kallela Museet i Tarvaspää.

Swx museer i Helsingforsregionen, små till storleken men stora till innehållet – sex möjligheter till unika konstupplevelser, fantastiska samlingar och högklassiga växlande utställningar i hemlik miljö.

Alla inom HRT:s AB-zon! Hjärtligt välkommen på en konstresa!

SAM – Small Art Museums in Helsinki – Små Konst Museer i Helsinki