Gallen-Kallela Museet

Öppetider: 15.531.8 dagligen 1118

1.914.5 tislör 1116, sön 1117

Biljetter: 10/7/5/0 , Museikort

Adress: Gallen-Kallelavägen 27, 02600 Esbo

www.gallen-kallela.fi

Gallen-Kallela Museet finns i Bredviken i Esbo, i en borgliknande ateljé vid havet som konstnären Akseli Gallen-Kallela (1865−1931) ritade åt sig själv.

Ateljén Tarvaspää öppnades för allmänheten 1961 under namnet Gallen-Kallela Museet. Museet har ett mångsidigt program och är ett centrum för kunskap och information om Gallen-Kallelas liv och konst.

Den ”krenelerade borgen” Tarvaspää med sina historiska referenser är uppfyllelsen av konstnärens ungdomsdrömmar. Ateljén byggdes 191113, och under ombyggnaden på 1920-talet inrättades ett modernt badrum i tornet. ”Jag bygger inte för oss utan 500 år framåt i tiden” konstaterade Gallen-Kallela om sin ateljé.

Gallen-Kallela Museets växlande utställningar presenterar konst av Gallen-Kallela och hans samtida, men även nutidskonst. Museets samlingar belyser Akseli Gallen-Kallelas liv som skapande konstnär och världsresenär, men också samtida fenomen och familjens vardagsliv. Arkiven består av Gallen-Kallelas foto- och brevsamling, av konstnärens hembibliotek och av annat material i anslutning till hans liv.

På museets gård i Villa Linudds historiska miljö finns kaféet Cafe Zoceria Tarvaspää. På stranden står rökbastun från 1913 som konstnären själv byggde.

Golvmosaiken i Tarvaspää, 1926.

Fotografer:

Gallen-Kallelan Museet, Tarvaspää, 1911-1913. Foto: Gallen-Kallelan Museet

Akseli Gallen-Kallela, Golvmosaiken i Tarvaspää, 1926. Foto: Gallen-Kallelan Museet

Akseli Gallen-Kallela, Moln över sjön, 1904-1906. Foto Gallen-Kallelan Museet / Jukka Paavola

Akseli Gallen-Kallela, Madonna, 1891. Foto: Gallen-Kallelan Museet / Petri Summanen

Akseli Gallen-Kallela, Kristi hand, 1897. Foto: Gallen-Kallelan Museet / Hannu Aaltonen

Akseli Gallen-Kallela (26.4.1865 – 7.3.1931). Foto: Gallen-Kallelan Museet

 

Kristi hand, 1897.

Madonna, 1891,

Moln över sjön, 1904-1906.