AMOS ANDERSONS HEM

Öppettider: ons 16 –20 och lör 11−17, för grupper enligt överenskommelse.

Biljetter: fritt inträde

Adress: Georgsgatan 27 A, 6 vån., 00100 Helsingfors

www.amoshem.fi

En fläkt från det förflutna i ett hem fullt av konst på Georgsgatan i hjärtat av Helsingfors. Den framstående konstmecenaten och affärsmannen Amos Andersons (1878–1961) praktfulla hem har nu restaurerats till sin ursprungliga skepnad från 1920-talet. Välkommen på besök!

Amos Andersons (1878–1961), Amos Rex arkiv

Palmqvist & Einar Sjöström: Georgsgatan 27, 1912

Amos Anderson var Finlands ledande man inom tidningsförläggar- och tryckeribranschen, en respekterad affärsman och en av landets stormän med starka kopplingar till konst- och kulturvärlden, utan tvivel en vårt lands genom tiderna största kulturmecenater.

Amos Andersons Hems salar pryds av arbeten som tillhört Amos egen samling. Med finns ett urval av finländsk konst från 1800-talets senare hälft och tidigt 1900-tal. Största delen av de utställda verken återspeglar dock Amos förkärlek för äldre europeisk konst från 1500–1800-talet.

Bilder:

Amos Andersons (1878–1961), Amos Rex arkiv

Tallen,1910–1912, Wilho Sjöström (1873–1944)  

Palmqvist & Einar Sjöström: Georgsgatan 27, 1912

Venetiansk vy, 1849, Gustaf Wilhelm Palm (1810–1890)  

Tallen, 1910–1912, Wilho Sjöström (1873–1944)

Venetiansk vy, 1849, Gustaf Wilhelm Palm (1810–1890)